Dodanie tovaru pre projekt Inovácia a modernizácia  strojového parku

  • Zákazka zadávaná podľa §117
  • Druh: tovary

Výzva

Výzva

Dokument tu

KÚPNA ZMLUVA č. 201901

KÚPNA ZMLUVA č. 201901

Dokument tu

Príloha 3 Návrh MZP

Príloha 3 Návrh MZP

Dokument tu

Príloha 2 Formulár ponuky

Príloha 2 Formulár ponuky

Dokument tu

Príloha 1 Návrh ceny

Príloha 1 Návrh ceny

Dokument tu